Hotel & Restaurant
KØKKEN, HOTEL & RESTAURANT KURSER
Type
Dato
Status
 

Køkken, Hotel & Restaurant

Er du berettiget til tilskud?
Læs mere her om AMU og VEU godtgørelse
Information
Se information om kurset SOMMERLIER NIVEAU 1 og find tilmeldingsblanket

Strategisk kompetenceudvikling

Kontakt os

Kontakt administrationen for mere information.

info@komsilkeborg.dk

Telefon 87 22 14 00